Spring naar content

Energiemanagement in organisaties

Where focus goes energy flows.
Tony Robbins

Onze maatschappij vraagt veel van mensen. Denk hierbij aan de druk om te presteren, om 24/7 ‘aan’ te staan, de actuele sociaal-maatschappelijke veranderingen en de voortdurende technologische ontwikkelingen.

Medewerkers hebben bepaalde ‘life skills’ nodig om goed te kunnen omgaan met deze voortdurende druk. Met behulp van de nodige kennis en tools zijn medewerkers beter in staat om regie te nemen en te houden over de eigen vitaliteit en (mentale) gezondheid. Hiermee kunnen chronische stressklachten, burn-out en uitval van medewerkers worden voorkomen.

Zinsmederij heeft hiervoor een programma ontwikkeld: Energiemanagement in organisaties.

Wat houdt het in?

In de workshop ‘Regie over je energie’ leren deelnemers hoe ze stressklachten tijdig kunnen herkennen bij zichzelf en anderen en wat ze kunnen doen om effectief in te grijpen bij stressklachten. Ook krijgen ze inzicht in hun eigen energiebalans en vitaliteit en hoe ze proactief en dagelijks kunnen werken aan het versterken ervan.

In een eventuele begeleide vervolgsessie met het team wordt gekeken hoe de inzichten uit de workshop kunnen worden toegepast in de eigen werkcontext.

Voor wie?

Het programma is geschikt voor alle professionals, teams en organisaties die:

  • te maken hebben met ziekteverzuim als gevolg van (chronische) stress- of burn-outklachten en zoeken naar manieren om uitval te verminderen en te voorkómen;
  • belang hechten aan een goede werk/privé balans, aan behoud van vitaliteit en werkplezier;
  • een aanhoudende hoge werkdruk ervaren, werk doen dat in mentaal of emotioneel opzicht belastend is, en/of een ongezonde werkcultuur hebben die stress verhogend is en disbalans in de hand werkt.

Wat levert het op?

Energieverlies, stressklachten en de bijbehorende gezondheidsproblemen onder werknemers zijn niet alleen erg vervelend voor de betrokken medewerkers, maar ze trekken ook een wissel op het team en de organisatie.

Door medewerkers te leren hoe zij zelf én als team proactief kunnen werken aan hun vitaliteit voorkom je de nare gevolgen van stress- en burn-outklachten. Vitale medewerkers hebben meer plezier in hun werk en presteren beter. Een goede werk/privé balans, een evenwicht tussen inspanning en ontspanning en een toegenomen vitaliteit van medewerkers draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, een sterke afname van verzuimkosten en een toename van de werknemersbetrokkenheid en de klanttevredenheid.

Na afloop van de workshop energiemanagement beschikken deelnemers over:

  • actuele wetenschappelijke kennis ten aanzien van stress, burn-out en vitaliteit;
  • inzicht in de wijze waarop (chronische) stressklachten en burn-out zich ontwikkelen;
  • kennis over het herkennen van signalen van stressklachten bij zichzelf en anderen;
  • inzicht in zichzelf, waar ze staan ten aanzien van hun eigen vitaliteit, in de eigen valkuilen en hulpbronnen;
  • praktische en direct toepasbare tools voor het behouden en vergroten van de eigen vitaliteit, het tijdig en effectief ingrijpen bij stress en het voorkomen van (chronische) stressklachten;
  • een aanzet om het onderwerp stressmanagement en vitaliteit in het eigen teams te agenderen en bespreekbaar te maken.

De open dialoog en het maken van goede afspraken over energiemanagement in de vervolgsessie met het team, creëren de nodige sociale en praktische steun vanuit de werkomgeving. Dit maakt het makkelijker voor de individuele professionals om hun collega’s aan te spreken, om hulp te vragen, gedrag waar nodig te veranderen en om gezonde keuzes te maken. Op deze manier faciliteer je je medewerkers om de regie te nemen over de eigen én de teamvitaliteit.

Investering

Neem voor een aantrekkelijke en passende offerte direct contact met mij op.

 

Wij gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, of u onze cookies accepteert.