Spring naar content

Sir Ken Robinson: Finding your element

Sir Ken Robinson vertelt op inspirerende, bijzonder grappige en authentieke wijze hoe je in je element kunt komen en ook waaróm dit zo belangrijk is. Je element vinden hangt direct samen met het ontdekken van je ware talent(en). Veel mensen hebben het idee dat ze niet over bijzondere talenten beschikken. En tegelijkertijd zijn er veel mensen die niet écht genieten van hun leven en van hun werk. Geldt dat ook voor jou? Robinson vertelt je hoe ook jij je diepste talenten kan ontdekken.

Als je bedenkt hoe ongelooflijk klein de kans is dat jij met jouw unieke eigenschappen wordt geboren, is het schokkend hoe veel mensen genoegen nemen met een leven waar ze eigenlijk niet gelukkig mee zijn. Ze hebben het idee dat ze niet over bijzondere talenten beschikken. Ze genieten niet echt van hun leven of van hun werk. Ze gaan min of meer ‘van weekend naar weekend’. Daartegenover zijn er ook mensen die intens houden van wat ze doen. Voor hen geeft wat ze doen weer wie ze zijn. Als jij valt in de eerste categorie, hoe kun jij dan je talenten ontdekken?

Een talent kan van alles zijn. Het is iets waar je van nature goed in bent, iets wat je als vanzelf ‘snapt’. Ergens van nature heel goed in zijn is echter onvoldoende reden om er je hele leven aan te wijden.  Je bent pas in je element als je iets doet waar je aanleg voor hebt én waar je van houdt. ‘If you love something you never have to work again’, een beroemde uitspraak van Confucius. In je element zijn is dus een optelsom van de aanleg of talenten die je hebt (‘aptitude’) en de liefde die je ervoor voelt (‘passion’).

Het vinden van je talenten is op haar beurt een optelsom van de houding die je aanneemt (attitude) en de kansen die er op je pad verschijnen (opportunity).  Je talenten vinden is volgens Robinson allereerst een innerlijke reis. Wanneer mensen hun talenten niet kennen, dan wijst dit er meestal op dat ze zichzelf niet goed genoeg kennen. De soort reis waar hij over spreekt is een ‘queeste’: een reis die je onderneemt terwijl je niet weet wat de uitkomst zal zijn. Een ‘journey of discovery’ dus. Je kunt dingen ontdekken die je vooraf niet had verwacht.

Maar om je talenten te ontdekken is het niet voldoende om alleen naar binnen te kijken. Het is ook een naar buiten gerichte reis. Mensen zijn sterk creatieve wezens. Je leert over jezelf en creëert kansen door actie te ondernemen en dingen uit te proberen. Met je voorstellingsvermogen kun je je leven (re)creëren.

Robinson geeft een paar belangrijke handvatten mee op je zoektocht.

Let erop dat je een brede definitie van talenten hanteert. Richt je niet alleen op de academische of maatschappelijk gewaardeerde talenten. Een talent kan werkelijk van alles zijn.

Sommige mensen hebben moeite met de term ‘passies’. Je passies zijn eenvoudigweg de dingen waar je van houdt. De Griekse term ‘filos’ kan hierbij behulpzaam zijn: het zijn die dingen die je vervulling geven, die zingevend voor je zijn. Dit zoeken naar je passie(s) is een spiritueel proces. Robinson wijst op het belang om onderscheid te maken tussen ‘fysieke’ energie en ‘spirituele’ energie. Iets kan je in fysieke zin doodmoe maken, maar in spirituele zin doen opleven. Als iets je spirituele energie geeft, dan heb je er zoveel plezier in dat je er helemaal in op gaat en je gevoel van tijd verliest (een zogenaamde flow-ervaring). Het geeft je een gevoel van bezieling. Het gaat erom datgene te vinden wat resoneert met je ‘spirit’, je ‘ziel’ of je ‘bron’. Vaak zijn dit dingen die we zelf volkomen voor lief nemen. We deden dit tenslotte uit onszelf, van nature. Ga dus terug naar je kindertijd. Wat deed jij graag toen je kind was en waar kon je je urenlang mee vermaken?

En tot slot: pas op dat je je passies niet verwart met het verkrijgen van materiële zaken. Er is géén correlatie tussen materialistisch bezit en geluk. Als je hierover meer wilt weten, kun je bijvoorbeeld de boeken lezen of lezingen bekijken van Sonja Lyubomirsky over de maakbaarheid van het geluk of van Martin Seligman over de inzichten uit de positieve psychologie. Robinson zegt: geluk is geen materialistische, maar een spirituele staat van zijn.

Waaróm is het nu zo belangrijk dat mensen in hun element komen? Ten eerste is het van groot persoonlijk belang, voor de subjectieve beleving van geluk en zingeving in iemands eigen leven. Het maakt een enorm verschil. Ten tweede is er een sociale reden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voorspeld dat depressie in westerse landen in 2020 de grootste gezondheidsbedreiging vormt van alle ziekten. In de VS bestaat het grootste aandeel voorgeschreven medicijnen uit antidepressiva. Onderzoek (Gallup) toont aan dat grote groepen mensen geen of weinig betrokkenheid ervaren met werk dat ze doen. Dit zijn allemaal geen wenselijke zaken als je beweert dat iedereen het recht heeft om geluk en welzijn na te streven. Ten derde is er een economisch belang.

Sir Ken Robinson heeft twee boeken geschreven over dit onderwerp: ‘The element’ en ‘Finding your element’. Daarnaast heeft hij velen geïnspireerd met zijn visies op creativiteit, innovatie en onderwijs. In augustus 2020 is Ken Robinson overleden.

 

Wij gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, of u onze cookies accepteert.