Spring naar content

Teamcoaching

In de kern van moeilijkheden schuilen de mogelijkheden.
Albert Einstein

Ben je de manager of een lid van een (zelf organiserend) team dat niet optimaal functioneert? Zijn er conflicten binnen het team? Wordt er veel geklaagd, geroddeld of verzuimd? Is er sprake van een gebrek aan (onderlinge) betrokkenheid en bevlogenheid bij teamleden? Heeft het team moeite om zich aan te passen aan veranderende eisen vanuit de omgeving? Verliest het team zijn meest gewaardeerde en nieuwe teamleden door een hoog verloop? Heeft het team moeite met presteren onder druk? Wil je als team graag je werkplezier verhogen? Of ben als team op zoek naar effectievere manieren van zelforganisatie of zelfsturing? Dan biedt een teamcoachtraject mogelijk een oplossing.

Wat houdt een teamcoachtraject in?

Voorafgaand aan een teamcoachtraject vindt er eerst een intakegesprek plaats met de opdrachtgever. Een voorstel voor de aanpak wordt vastgelegd in een offerte. Na akkoord op de offerte start het traject.

Afhankelijk van de vraag bestaat het coachtraject uit een of meerdere teamsessies met een of meerdere teams binnen de organisatie. Een teamtraject kan eventueel worden gecombineerd met individuele coachtrajecten voor de teamleden en de manager van het team.

Voor een teamcoachtraject kan aanvullend gebruik worden gemaakt van de Lumina Spark persoonlijkheidsprofielen van Lumina Learning.

Visie op teamcoaching

Teamcoaching is gericht op samenwerkingsvragen van teams en / of afdelingen. Het doel van teamcoaching is het team te helpen om tot betere prestaties te komen. Teamcoaching richt zich op de verbetering van het proces dat tot die prestaties moet leiden: via reflectie door en dialoog tussen de teamleden. De teamcoach staat los van het team en faciliteert het leer- of veranderproces van het team. De teamcoach observeert het team en beoogt daarmee de dynamiek van het team te doorgronden. Vanuit bewustwording van de dynamiek en het effect daarvan op de teamprestaties ontstaat ruimte voor ander gedrag.

In een teamcoachsessie vindt een geleide dialoog plaats, waarbij de teamcoach structuur aanbrengt op basis van de observaties en het coachdoel.

Wat levert het op?

Met behulp van teamcoaching kunnen de prestaties van het team worden verbeterd. Teamcoaching draagt bij aan:

  • het lerend, probleemoplossend en zelf organiserend vermogen van het team
  • het verminderen van conflicten, zowel binnen het team als met andere teams
  • het verbeteren van de efficiency van teamprocessen en teamsystemen
  • het verbeteren van de kwaliteit van de communicatie tussen het team en de belangrijkste externe stakeholders (vaak het topkader)
  • het behoud van gewaardeerde medewerkers
  • het sneller doorlopen van de natuurlijke teamontwikkelstadia (wat vooral nieuwe teams helpt om een goede start te maken)
  • het doorbreken van stagnaties in teams
  • de effectiviteit van (cultuur)veranderprocessen. Teamcoaching levert de instrumenten om de aard en de impact van een verandering te begrijpen, persoonlijke en collectieve angsten onder ogen te zien, pragmatische plannen te bedenken en uit te voeren om veranderingen te bewerkstelligen en mensen te ondersteunen terwijl zij worstelen om zich de nieuwe houding en gedragspatronen eigen te maken.

Investering

Op basis van de vraag wordt een offerte op maat gemaakt. Zinsmederij hanteert een dagdeeltarief van €800 ,- exclusief btw voor de begeleiding van teamsessies. Hier komen nog de voorbereidingstijd, de materiaalkosten en de reiskosten bij.

Indien er gewerkt wordt met Lumina Spark profielen voor de teamleden komt er p.p. € 150,- exclusief btw bij voor de aanschaf van dit instrument.

Wij gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, of u onze cookies accepteert.